Skontaktuj się
Infolinia:
58-719-82-86
REJESTRACJA/KIEROWNICTWO
Kamila Kalicka, Kierownik Rejestracji + 48 601 863 060
MARKETING I KOMUNIKACJA
Michał Kruszyński, Marketing 793113273

Refraktometria (komputerowe badanie wady wzroku) polega na obserwacji figur testowych rzutowanych przez dwa źródła świetlne, które po odbiciu się od siatkówki i przejściu przez układ optyczny oka dają ostry obraz widziany w przyrządzie zwanym refraktometrem. Badanie refrakcji daje nam informację o istniejącej wadzie wzroku wyrażonej w dioptriach.

 

Badanie wad refrakcji metodą subiektywną polega na dobieraniu szkieł korekcyjnych, przy których uzyskuje się najlepszą ostrość wzroku. Jest to metoda niedokładna i powinna być stosowana po obiektywnym określeniu wady wzroku.

 

Badanie OCT Optyczna Koherentna Tomografia – jest nową metodą diagnostyczną, umożliwiającą obrazowanie tylnego bieguna gałki ocznej, przede wszystkim siatkówki. Tomograf pozwala uzyskiwać bardzo dokładne, przestrzenne przekroje siatkówki, co ułatwia jej precyzyjną ocenę. Dzięki badaniu OCT można szczegółowo zbadać strukturę siatkówki, grubość jej włókien nerwowych, stan naczyń krwionośnych, stan nerwu wzrokowego.

 

OCT VisanteOmni firmy Zeiss to urządzenie sprzęgające ze sobą topograf rogówkowy Atlas z OCT przedniego odcinka Visante, z których każde może być wykorzystywane oddzielnie. Jednak sprzężone i użyte równocześnie dają nam możliwość analizy obrazu keratoskopowego rogówki i obrazu OCT. Otrzymamy więc mapę tachymetryczną, uzyskaną dzięki OCT z analizą rozkładu odchylenia od wartości normatywnych, wyniki ukształtowania przedniej powierzchni rogówki dzięki topografii oraz tylnej powierzchni rogówki dzięki sprzężeniu obu aparatów. Wskazania dotyczące badań przy pomocy tego urządzenia:

 

  • diagnostyka dystrofii rogówki i zespołów wad wrodzonych
  • diagnostyka i monitorowanie leczenia pacjentów ze stożkiem rogówki
  • po przeszczepach rogówki
  • w chirurgii wad wzroku
  • w chirurgii zaćmy
  • w diagnostyce i monitorowaniu wyników leczenia jaskry
  • w urazach gałki ocznej
  • w kontaktologii (soczewki kontaktowe)

Biometria optyczna, bezdotykowa (IOL-Master) – jest to badanie wykonywane w celu dokonania jak najdokładniejszego wyliczenia mocy optycznej sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej wszczepianej podczas zabiegu. Wykorzystuje się je także do monitorowania postępu krótkowzroczności, a także w profilaktyce jaskry – badania czynnika ryzyka pierwotnego zamknięcia kąta. Badanie jest bezdotykowe i całkowicie bezbolesne dla pacjenta.

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (ATP) dokonuje się przy użyciu tonometru. Zbyt wysokie ciśnienie śródgałkowe może świadczyć o jaskrze i doprowadzić do ślepoty. Jeśli podczas kwalifikacji do zabiegu badane ciśnienie będzie zbyt wysokie, należałoby decyzję o przeprowadzeniu korekcji wzroku odłożyć i przeprowadzić rozszerzoną diagnostykę.

 

Badanie dna oka  u pacjentów do korekcji wad wzroku ma za zadanie wykluczyć ewentualne przeciwwskazania, np. jaskrę, czy zmiany na dnie oka. Wykonywane jest po porażeniu akomodacji i rozszerzeniu źrenic za pomocą kropli Tropikamid.
Badanie za pomocą mikroskopu spekularnego (badanie śródbłonka rogówki) – jest to badanie mające na celu ocenę ilości i morfologię komórek śródbłonka (tj. komórek pokrywających tylną część rogówki, które mają istotne znaczenie dla zapewnienia przeźroczystości warstwy właściwej rogówki) oraz pomiar grubości rogówki (pachymetrię). Wynikiem badania jest informacja o liczbie, rozmiarze, gęorestości i kształcie komórek. Badanie to wykonywane jest w  celu zdiagnozowania schorzeń rogówki oraz przed zabiegami chirurgicznymi, w celu oceny bezpieczeństwa kwalifikacji i oszacowania ryzyka powikłań. Jest szczególnie wskazane przez zabiegami z zakresu chirurgii refrakcyjnej (laserowa korekcja wad wzroku), zabiegami usunięcia zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki oraz w przypadku wtórnej implantacji soczewki (po urazach, po operacjach zaćmy wrodzonej).

TEST

dla osób zainteresowanych laserową korekcją wzroku

Napisz do nas, aby otrzymać informacje lub zarejestrować się do specjalisty.

Kontakt

X