Skontaktuj się
Infolinia:
58-719-82-86
REJESTRACJA/KIEROWNICTWO
Kamila Kalicka, Kierownik Rejestracji + 48 601 863 060
MARKETING I KOMUNIKACJA
Michał Kruszyński, Marketing 793113273
zdjęcie Laser excimerowy WaveLight EX500 firmy Alcon – najnowocześniejszy i najszybszy 500-hercowy laser firmy Alcon. Stosowany jest przy zabiegach laserowej korekcji wad wzroku metodami LASIK, EBK, TRANS PRK i LASEK. Laser modeluje rogówkę w taki sposób, by światło w prawidłowy sposób skupiało się na siatkówce, co likwiduje problemy takie jak krótkowzroczność, nadwzroczność i astygmatyzm. Głównymi atutami lasera WaveLight EX500 to bezpieczeństwo, maksymalny komfort Pacjenta i niezawodność

zdjęcia Refraktometria (komputerowe badanie wady wzroku) polega na obserwacji figur testowych rzutowanych przez dwa źródła świetlne, które po odbiciu się od siatkówki i przejściu przez układ optyczny oka dają ostry obraz widziany w przyrządzie zwanym refraktometrem. Badanie refrakcji daje nam informację o istniejącej wadzie wzroku wyrażonej w dioptriach.

 zdjęcie Badanie wad refrakcji metodą subiektywną polega na dobieraniu szkieł korekcyjnych, przy których uzyskuje się najlepszą ostrość wzroku. Jest to metoda niedokładna i powinna być stosowana po obiektywnym określeniu wady wzroku.

zdjęcie Topolyzer WaveLight® ALLEGRO Topolyzer™ VARIO™ jest bezpośrednio połączony z laserem eximerowym, na którym wykonuje się zabiegi laserowej korekcji wzroku. Dzięki temu badaniu zostaje dokładnie zobrazowana mapa topograficzna rogówki z uwzględnieniem keratometrii i pupilometrii.

zdjęcie Badanie OCT Optyczna Koherentna Tomografia – jest nową metodą diagnostyczną, umożliwiającą obrazowanie tylnego bieguna gałki ocznej, przede wszystkim siatkówki. Tomograf pozwala uzyskiwać bardzo dokładne, przestrzenne przekroje siatkówki, co ułatwia jej precyzyjną ocenę. Dzięki badaniu OCT można szczegółowo zbadać strukturę siatkówki, grubość jej włókien nerwowych, stan naczyń krwionośnych, stan nerwu wzrokowego.

zdjęcie OCT VisanteOmni firmy Zeiss to urządzenie sprzęgające ze sobą topograf rogówkowy Atlas z OCT przedniego odcinka Visante, z których każde może być wykorzystywane oddzielnie. Jednak sprzężone i użyte równocześnie dają nam możliwość analizy obrazu keratoskopowego rogówki i obrazu OCT.

zdjęcie Biometria optyczna, bezdotykowa (IOL-Master) – jest to badanie wykonywane w celu dokonania jak najdokładniejszego wyliczenia mocy optycznej sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej wszczepianej podczas zabiegu. Wykorzystuje się je także do monitorowania postępu krótkowzroczności, a także w profilaktyce jaskry – badania czynnika ryzyka pierwotnego zamknięcia kąta. Badanie jest bezdotykowe i całkowicie bezbolesne dla pacjenta.

zdjęcie Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (ATP) dokonuje się przy użyciu tonometru. Zbyt wysokie ciśnienie śródgałkowe może świadczyć o jaskrze i doprowadzić do ślepoty. Jeśli podczas kwalifikacji do zabiegu badane ciśnienie będzie zbyt wysokie, należałoby decyzję o przeprowadzeniu korekcji wzroku odłożyć i przeprowadzić rozszerzoną diagnostykę.

zdjęcie lampy szczelinowej) Badanie dna oka  u pacjentów do korekcji wad wzroku ma za zadanie wykluczyć ewentualne przeciwwskazania, np. jaskrę, czy zmiany na dnie oka. Wykonywane jest po porażeniu akomodacji i rozszerzeniu źrenic za pomocą kropli Tropicamid.