Badania okulistyczne Gdynia przychodnia okulistyczna - Laguna Medical
Title Image

Okulistyka badania

Home  /  Okulistyka badania

Badania okulistyczne
w Laguna Medical

W przychodni okulistycznej w Gdyni wykonujemy szereg specjalistycznych badań m.in. angiografię fluoresceinową, badanie dna oka, oct, biometrię optyczną, badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego atp, komputerowe pole widzenia fdt,  skanowanie włókien nerwowych oka gdx, usg gałki ocznej, badanie mikroskopem spekularnym, topografię rogówki. Poradnia okulistyczna oferuje także okulistyczne badania profilaktyczne w zakresie medycyny pracy i badań pracowniczych.

Angiografia fluoresceinowa

Jedna z podstawowych metod diagnostycznych w chorobach naczyniówki i siatkówki. W wielu przypadkach bez tego badania nie można ustalić prawidłowego rozpoznania i zastosować właściwego leczenia.
Angiografia polega na podaniu do żyły łokciowej kontrastu – fluoresceiny, a następnie wykonaniu specjalnym urządzeniem serii zdjęć dna oka.

  • badanie to służy do diagnozowania i monitorowania schorzeń m.in.:
  • retinopatii cukrzycowej (podstawowe badanie przed laseroterapią)
  • starczego zwyrodnienia plamki (podstawowe badanie przed laseroterapią)
  • zmian degeneracyjnych i zapalnych siatkówki
  • nowotworów i nienowotworowych guzów siatkówki i naczyniówki
  • malformacji i zaburzeń naczyniowych siatkówki
  • innych chorób dotyczących dna oka
Badanie dna oka

Dzięki badaniu dna oka można stwierdzić w jakim są stanie naczynia krwionośne całego organizmu. Oceniając wygląd tarczy nerwu wzrokowego można z kolei wykryć różne zaburzenia dziejące się wewnątrz czaszki oraz jaskrę. Po 40-tym roku życia ważne jest okresowe badanie dna oka.

Badanie OCT

Optyczna Koherentna Tomografia – jest nową metodą diagnostyczną, która umożliwia obrazowanie tylnego bieguna gałki ocznej, przede wszystkim siatkówki. Tomograf pozwala uzyskiwać bardzo dokładne, przestrzenne przekroje siatkówki, co ułatwia precyzyjną ocenę jej kondycji.

Dzięki badaniu OCT można szczegółowo zbadać strukturę siatkówki, grubość jej włókien nerwowych, stan naczyń krwionośnych, stan nerwu wzrokowego. Badanie OCT jest niezwykle ważne w diagnostyce wszystkich chorób siatkówki, jak również obserwacji efektów leczenia chorób siatkówki oraz zmian siatkówki w przebiegu choroby.

Badanie OCT wykonuje się u pacjentów, u których stwierdzono starcze zwyrodnienie plamki (AMD), otwory w plamce, zmiany cukrzycowe na dnie oka, obrzęk plamki, jaskrę czy nawet nowotwory. Badanie OCT jest bezbolesne i bezkontaktowe. Podczas badania pacjent powinien siedzieć nieruchomo i nie mrugać oraz patrzeć we wskazany przez lekarza punkt.

Biometria optyczna, bezdotykowa (IOL-Master)

Jest to badanie wykonywane w celu jak najdokładniejszego wyliczenia mocy optycznej sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej, którą wszczepiamy podczas zabiegu usunięcia zaćmy. Biometrię optyczną wykorzystuje się także do monitorowania postępu krótkowzroczności m.in. do celów chirurgii refrakcyjnej (zabiegów laserowej korekcji wad wzroku), a także w profilaktyce jaskry – badania czynnika ryzyka pierwotnego zamknięcia kąta. Badanie jest bezdotykowe i całkowicie bezbolesne dla pacjenta.

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (ATP)

Dokonuje się przy użyciu tonometru. Badanie powinni wykonywać wszyscy pacjenci po 40 roku życia. Zbyt wysokie ciśnienie śródgałkowe może świadczyć o jaskrze i doprowadzić do ślepoty. Dla uzyskania pełnego obrazu, wykonuje się tzw. krzywą ciśnienia wewnątrzgałkowego, którą tworzy się na podstawie pomiarów wykonywanych co 3 godziny.

Komputerowe pole widzenia (FDT)

FTD to badanie wykrywające zmiany w polu widzenia. Obecnie metodą z wyboru jest perymetria komputerowa. Badanie jest ważne u osób chorujących na jaskrę, ze schorzeniami neurologicznymi (udary, guzy mózgu) i u kierowców.

Topolyzer WaveLight® ALLEGRO Topolyzer™ VARIO™

Topolyzer jest bezpośrednio połączony z laserem eximerowym, na którym wykonuje się zabiegi laserowej korekcji wzroku. Dzięki temu badaniu zostaje dokładnie zobrazowana mapa topograficzna rogówki z uwzględnieniem keratometrii i pupilometrii.

Topografia rogówki (OCT VisanteOmni firmy Zeiss)

OCT VisanteOmni to urządzenie sprzęgające ze sobą topograf rogówkowy Atlas z OCT przedniego odcinka Visante, z których każde może być wykorzystywane oddzielnie. Jednak sprzężone i użyte równocześnie dają nam możliwość analizy obrazu keratoskopowego rogówki i obrazu OCT.

Otrzymamy więc mapę tachymetryczną, uzyskaną dzięki OCT z analizą rozkładu odchylenia od wartości normatywnych, wyniki ukształtowania przedniej powierzchni rogówki dzięki topografii oraz tylnej powierzchni rogówki dzięki sprzężeniu obu aparatów.

Wskazania dotyczące topografii rogówki przy pomocy tego urządzenia: diagnostyka dystrofii rogówki i zespołów wad wrodzonych, diagnostyka i monitorowanie leczenia pacjentów ze stożkiem rogówki, po przeszczepach rogówki, w chirurgii wad wzroku, w chirurgii zaćmy, w diagnostyce i monitorowaniu wyników leczenia jaskry, w urazach gałki ocznej, w kontaktologii (soczewki kontaktowe).

Gonioskopia

Badanie kąta przesączania – gonioskopia – pozwala określić typ jaskry, a co za tym idzie – dobrać najlepszą metodę leczenia. Gonioskopię wykonujemy przy pomocy małego urządzenia – gonioskopu, który zakłada się na oko po znieczuleniu oka kroplami.

Skanowanie włókien nerwowych oka (GDx)

Badanie aparatem GDx umożliwia obrazowanie dna oka przez nierozszerzone źrenice. GDx wykorzystuje technologię polaryzacyjną, dzięki której analizuje on grubość warstwy włókien nerwowych siatkówki.

Ponieważ GDx nie wykorzystuje optycznych technik obrazowania, wyniki pomiarów nie są obarczone błędami wynikającymi z obecności jakichkolwiek przeszkód w ośrodkach optycznych oka (np. zaćma) czy zaburzeń refrakcji (refrakcja to załamywanie promieni świetlnych przechodzących przez wszystkie struktury optycznego układu oka).

Laser o nieszkodliwej długości wiązki skanuje dno oka i powstaje obraz włókien nerwowych siatkówki. Badanie nie wymaga specjalnych przygotowań i jest całkowicie bezbolesne.

Badanie za pomocą mikroskopu spekularnego

Badanie śródbłonka rogówki z użyciem mikroskopu spekularnego jest pozwala na ocenę ilości i morfologię komórek śródbłonka, tj. komórek pokrywających tylna część rogówki, które mają istotne znaczenie dla zapewnienia przezroczystości warstwy właściwej rogówki.

Badanie za pomocą mikroskopu spekularnego  pozwala na pomiar grubości rogówki (pachymetrię). Wynikiem badania jest informacja o liczbie, rozmiarze, gęstości i kształcie komórek. Badanie śródbłonka rogówki wykonywane jest w w celu zdiagnozowania schorzeń rogówki oraz przed zabiegami chirurgicznymi, w celu oceny bezpieczeństwa kwalifikacji i oszacowania ryzyka powikłań.

Jest szczególnie wskazane przez zabiegami z zakresu chirurgii refrakcyjnej (laserowa koercja wad wzroku), zabiegami usunięcia zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki oraz w przypadku wtórnej implantacji soczewki (po urazach, po operacjach zaćmy wrodzonej)

USG gałki ocznej

USG to metoda obrazowa, która wykorzystuje ultradźwięki. USG gałki ocznej pozwala na zbadanie oka nawet wtedy, gdy zmętnienie rogówki lub soczewki uniemożliwia lekarzowi ocenę wnętrza gałki ocznej. Przy pomocy tej metody można też ocenić długość gałki ocznej, dokładnie zmierzyć wielkość różnych zmian w oku jak ciała obce, nowotwory, zakres odwarstwienia siatkówki.

Nasi okuliści

Specjalista chorób oczu
Specjalista chorób oczu
specjalista chorób oczu
Specjalista chorób oczu
Specjalista chorób oczu

Cennik

Wizyta okulistyczna - Dr Piotr Gołębiowski 150 zł
Wizyta okulistyczna - Dr n. med. Jan Staniewicz 200 zł
Wizyta okulistyczna - Dr Sykstus Holeksa 200 zł
Wizyta okulistyczna - Dr n. med. Tomasz Kuc 200 zł
Wizyta okulistyczna - Dr Tomasz Stawowy 200 zł
Wizyta okulistyczna - Dr Zofia Habich-Foryś 150 zł
Kwalifikacja do zabiegu korekcji wad wzroku 250 zł
Kwalifikacja do zabiegu usunięcia zaćmy - Dr Piotr Gołębiowski 250 zł
Kwalifikacja do zabiegu usunięcia zaćmy - Dr n. med. Jan Staniewicz 250 zł
USG okulistyczne (gałki ocznej) 150 zł
FDT - komputerowe pole widzenia 50 zł
OCT siatkówki (Cirrus Zeiss) 150 zł
ATP - ciśnienie oka z pomiarem grubości rogówki 50 zł
OCT przedniego odcinka oka (Visante Zeiss) 200 zł
Badanie optycznym tomomografem SOCT 150 zł
Dopłata za znieczulenie ogólne 550 zł
Sondowanie dróg łzowych 60 zł
Badanie dzieci w znieczuleniu ogólnym 360 zł
Badanie połączone przedniego odcinka oka OCT + topografia (Visante Omni Zeiss) 200 zł
Topografia rogówki (Atlas Zeiss) 150 zł
Wizyta okulistyczna - Dr Piotr Gołębiowski 150 zł
Dopłata za znieczulenie ogólne 550 zł
Wizyta okulistyczna - Dr Piotr Gołębiowski 150 zł
Wizyta okulistyczna - Dr Piotr Gołębiowski 150 zł
Badanie optycznym tomomografem SOCT 150 zł
Badanie optycznym tomomografem Visante OCT 150 zł
Ocena morfologii nerwu wzrokowego 110 zł
Wizyta kontrolna po zabiegu 100 zł
Napisz do nas, aby otrzymać informacje lub zarejestrować się do specjalisty.