leczenie zaćmy przy użyciu narzędzia okulistycznego

Leczenie jaskry Gdynia

Leczenie jaskry w Laguna Medical

Jaskra to schorzenie oczu, prowadzące do uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki. Przyczyną choroby najczęściej jest wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Należy pamiętać, że jest to choroba nieuleczalna, jednak odpowiednio wczesne rozpoznanie daje duże szanse na zatrzymanie dalszego jej rozwoju.

Nieleczona jaskra może prowadzić do zaniku lub całkowitej utraty wzroku.

Rodzaje jaskry

Poniżej klasyfikacja jaskry, wg podziału na anatomiczną budowę oka: 

 • jaskra pierwotna otwartego i zamkniętego kąta przesączenia 
 • jaskra wtórna otwartego i zamkniętego kąta przesączenia 

Jaskra pierwotna jest dziedziczna, przeważnie dotyczy obu oczu. W postaci z otwartym kątem przesączenia na początku choroby ciśnienie wewnątrzgałkowe nie zawsze jest trwale podwyższone, dlatego trzeba je sprawdzić poprzez tzw. ?krzywą dobową? czyli kontrolowanie ciśnienia o różnych porach dnia. Pomiary są bardzo istotne, ponieważ zanik włókien nerwowych oka jest spowodowany głównie poprzez zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe. Wpływ mają także predyspozycje genetyczne oraz choroby ogólnoustrojowe m.in. choroby krwi, choroby metaboliczne. Lekarz może zaproponować stosowanie leków przeciwjaskrowych obniżających ciśnienie, leczenie laserowe (trabekuloplastyka) jeżeli nie ma efektu leczenia kroplami lub operacyjne (trabekulektomia). O rodzaju leczenia decyduje lekarz na podstawie wyników badań i konsultacji z Pacjentem. 

Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączenia jest spowodowana zablokowanym odpływem cieczy wodnistej. Przeważnie występuje obuocznie, jednak jej ostra postać zwykle dotyczy jednego oka. Do osób o powiększonym ryzyku zachorowania należą osoby, które ukończyły 60 rok życia, bardziej narażone są kobiety i osoby, u których w rodzinie występowała choroba. Do diagnozy najwłaściwsze jest badanie gonioskopowe oraz badanie przedniego odcinka gałki ocznej. Jeżeli choroba jest w ostrej postaci zaleca się leczenie laserowe (irydotomia laserem YAG) lub zabieg chirurgiczny irydektomię lub

trabekulektomię. W postaci nieostrej stosuje się leczenie kroplami. 

Jaskra wtórna jest schorzeniem przeważnie jednego oka. Rozpoznaje się ją przede wszystkim na stwierdzeniu trwałego wzrostu ciśnienie wewnątrzgałkowego, co jest spowodowane zmianami jakie zaszły w budowie anatomicznej oka i które uniemożliwiają prawidłowy odpływ cieczy wodnistej. 

Jaskra wtórna otwartego kąta przesączenia najczęściej występuje u mężczyzn, między 30 a 50 rokiem życia, z niską lub średnią krótkowzrocznością. Chory może zaobserwować przejściowe zamglenia widzenia, koła tęczowe wokół źródeł światła, z wiekiem nasilenie objawów maleje. Na początku stosuje się krople, następnie leczenie laserowe (trabekuloplastyka) które przynosi bardzo dobre efekty u młodych osób lub w cięższych przypadkach leczenie operacyjne. 

Jaskra wtórna zamkniętego kąta przesączenia może być spowodowana pęczniejącą zaćmą, w której soczewka blokuje źrenicę i prowadzi do zamknięcia kąta. Chory może odczuwać ból gałki ocznej, głowy (po stronie chorego oka) oraz np. wymioty. Ciśnienie wewnątrzgałkowe jest wtedy powyżej 50, oko może być przekrwione w obrębie spojówki. Leczenie odbywa się przy pomocy kropli, jeżeli konieczna jest operacja chirurgiczne to lekarz wykonuje irydektomię (w przypadku jeżeli Pacjent choruje na zaćmę to można zoperować ją dopiero gdy ustąpi podrażnienie oka). 

Diagnostyka jaskry

Aby prawidłowo zdiagnozować jaskrę konieczne jest przeprowadzenie różnych badań. W naszym Ośrodku dbamy o to, aby sprzęt był najwyższej jakości a wyniki po konsultacji lekarskiej zrozumiałe dla Pacjenta. W ramach tzw. badań jaskrowych wykonujemy: 

 • ATP czyli pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego wraz z pomiarem grubości rogówki, co daje dokładny wynik; w celu najbardziej prawidłowego pomiaru należy zbadać ciśnienie o różnych porach dnia, najwyższe jest w godzinach porannych, najniższe wieczornych. 
 • FDT jest badaniem służącym do wykrywania zmian w polu widzenia ? GDX skanuje włókna nerwowe oka, poprzez technologię polaryzacyjną, czyli za pomocą nieszkodliwej wiązki lasera jest skanowane dno oka 
 • OCT czyli Optyczna Koherentna Tomografia, która pozwala na zobrazowanie

tylnej części gałki ocznej, w tym tarczy nerwu wzrokowego 

 • OCT Visante, które za pomocą biomikroskopii ultradźwiękowej zbada kąt przesączenia i tym samym potwierdzi jaki typ jaskry ma Pacjent 
 • gonioskopie czyli badanie przy użyciu lampy szczelinowej i specjalnego ?trójlustra? (gonioskopu), które przykłada się do oka Pacjenta 

Leczenie jaskry

Badania kwalifikacyjne

Głównym celem leczenia jaskry jest utrzymanie użytecznej funkcji widzenia do końca życia chorego. Leczenie Pacjentów chorych na jaskrę może wyglądać różnie. Lekarz przy doborze sposobu leczenia ma na uwadze stopień uszkodzenia nerwu wzrokowego, wiek chorego, współistniejące choroby, które szczególnie wpływają na ukrwienie organizmu np. przebyty udar mózgu, zawał serca, anemia, cukrzyca. Specjalista bierze także pod uwagę zrozumienie przez Pacjenta swojej sytuacji. Chory (oraz jego rodzina, opiekunowie) musi zdawać sobie sprawę, że stałe przyjmowanie leków nie może zostać przerwane bez konsultacji z lekarzem oraz musi dostosować się do wszystkich zaleceń lekarza. 

Zabiegi laserowe 

Jest to metoda, po którą sięga się, gdy nie pomagają krople lub gdy stosowanie leków jest niewskazane, bywa jednak tak, że po zabiegu laserowym potrzebne jest dalsze leczenie za pomocą kropel. W Centrum Laguna Medical stosujemy lasery, które pozwalają na wykonanie następujących zabiegów: 

 • trabekuloplastyka ? udrożnienie kąta przesączania, stosuje się do leczenia jaskry prostej, barwnikowej lub związanej z pseudoeksfoliacją 
 • irydoplasyka ? poszerzenie kąta przesączania, gdy jest on zbyt wąski (w przypadku choroby z wąskim kątem) 
 • irydotomia ? wytworzenie w tęczówce dodatkowego otworka, który poprawia krążenie płynu w oku, stosowana głównie w przypadku wąskiej odmiany choroby i zamykającego się kąta przesączania oraz po ostrym ataku 
 • selektywna laserowa trabekuloplastyka: SLT ? wykonywana laserem YAG i oddziałuje na komórki 
 • trabeculum ? nie powodując jednak ich koagulacji, bardzo istotną zaletą tej metody jest możliwość powtarzania. Jest to spowodowane tym, że podczas zabiegu nie pojawiają się żadne powikłania (krwawienia, stany zapalne).

Zabiegi chirurgiczne 

Z leczenia operacyjnego korzysta się zazwyczaj wtedy, gdy nie udało się ani za pomocą leków, ani lasera zahamować uszkodzenia nerwu wzrokowego oraz postępujących ubytków w polu widzenia. Metoda ta polega na utworzeniu dróg odpływu cieczy wodnistej przez nacięcie oka. Stosowana jest do szybkiego i znacznego obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.  

Zapobieganie jaskrze

Przeciwdziałać jaskrze można poprzez prawidłowe odżywianie, dlatego codzienna dieta powinna być bogata w witaminę A i E oraz cynk i selen. Pomocne może być nawilżanie oczu preparatami typu ?sztuczne łzy?, które nie dopuszczą do nadmiernego wysychania oczu podczas pracy przy komputerze, czytaniu książek czy kilkugodzinnemu oglądaniu telewizji. Należy pamiętać, żeby przy wykonywaniu codziennych czynności dbać o prawidłowe oświetlenie aby nie przemęczać wzroku. Nie można zapominać aby regularnie badać się u specjalisty co kilkanaście miesięcy.

Nasi okuliści