Nasi lekarze

Dr Daria Dobaczewska

ChirurgAbsolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiada specjalizację I stopnia w chirurgii ogólnej (tytułu chirurg), specjalizację z chirurgii ogólnej (specjalista chirurgii ogólnej) oraz specjalizację z chirurgii plastycznej. Swoje umiejętności zawodowe doskonaliła na licznych stażach i szkoleniach w kraju i za granicą. Pracowała między innymi w Akademickim Szpitalu w Utrechcie (Holandia) i w Uniwersyteckim Szpitalu w Antwerpii (Belgia).

Od 2001 do 2015 roku pracowała w Klinice Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ? najpierw na stanowisku asystenta, a później starszego asystenta. Jest współautorem prac naukowych na temat chirurgii plastycznej oraz leczenia oparzeń, opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz przedstawianych na licznych międzynarodowych zjazdach i sympozjach.

Posiadaną wiedzę wciąż doskonali biorąc udział w licznych kursach i sympozjach. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń.