Nasi lekarze

Dr Tomasz Kuc

Specjalista chorób oczuMoim głównym zainteresowaniem jest chirurgia odwarstwienia siatkówki.

Wydział lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukończyłem z wyróżnieniem w 1995r. Egzamin specjalizacyjny z okulistyki zdałem w 1999r. Tytuł specjalisty chorób oczu uzyskałem w 2004r. Od 1999r. prowadzę prywatne praktyki okulistyczne w Gdańsku, Redzie i Kartuzach. Do 2011 roku byłem starszym asystentem Kliniki Chorób Oczu Akademii Medycznej w Gdańsku. W czasie swej pracy zdobyłem umiejętności w zakresie chirurgii siatkówki oraz chirurgii plamki. Aktualnie prowadzę Oddziały Siatkówkowe w Prywatnej Klinice Okulistycznej Laguna Medical w Gdyni, oraz w Szpitalach Specjalistycznych w Elblągu, Kołobrzegu, Zgorzelcu, Chojnicach i Strogardzie Gdańskim. Jestem członkiem EVRS /European Vitreo-Retinal Society/ oraz EURETINA /European Society of Retina Specialists/ Moje wyniki operacyjne w świeżym (nie powikłanym) odwarstwieniu siatkówki wynoszą prawie 100% przyłożeń (materiał obejmuje lata 2011 – 2018). Spektrum mojego zainteresowania stanowi także sprawa wszczepów soczewek wewnątrzgałkowych. Zajmuję się ich wszczepianiem i usuwaniem w szczególnie ciężkich przypadkach zwichnięć i podwichnięć. Zabiegi wtórnego wszczepu mogą być połączone (w zalżności od potrzeb) z usunięciem szczególnie trudnej zaćmy (twarda, brunatna, czarna, podwichnięta i in.) Zaćmę usuwam z zastosowaniem techniki lentektomii lub wykonując fakoemulsyfikację z dostępu tylnego. Moje autorskie techniki operacyjne gwarantują pacjentowi pewność uzyskania dobrze ufiksowanego wtórnego wszczepu niezależnie od stanu oka. W przypadkach bezsoczewkowości pooperacyjnej wykonuję fiksacje transskleralne soczewek torycznych – korygujących astygmatyzm oraz mocowanych do tęczówki oka. Kolejnym niezwykle ważnym zagadnieniem w mojej codziennej pracy jest chirurgia ocznych powikłań cukrzycy. Operacje retinopatii proliferacyjnej, krwotoków wewnątrzgałkowych, trakcyjnych odwarstwień siatkówki oraz peeling w cukrzycowym obrzęku plamki połączony z jednoczasową farmakoterapią stanowią dziś jedno z podstawowych wskazań do witrektomii w ośrodkach w których operuję. Pozostałe zainteresowania dotyczą leczenie zachowawczego i chirurgicznego innych chorób siatkówki : otworów plamki, błon porastających siatkówkę , powikłanych odwarstwień siatkówki, endoresekcji guzów wewnątrzgałkowych, mętów ciała szklistego, zwyrodnienia plamki żółtej – AMD, obrzęków plamki żółtej w przebiegu cukrzycy, zakrzepu oraz wysokiej krótkowzroczności z zastosowaniem najnowszych osiągnięć chirurgii okulistycznej i nowoczesnej farmakoterapii. Na koniec, co uważam za szczególnie ważne – zajmuję się szkoleniem młodego pokolenia chirurgów witreoretinalnych. Aktualnie w każdym ośrodku, w którym jestem konsultantem prowadzę szkolenie w zakresie chirurgii siatkówki plamki i ciała szklistego.