Blog

Czym jest chirurgiczna korekcja wzroku?

Oczy odbierają obraz świata, skupiając światło. Światło przedostaje się do oczu przez rogówkę i przechodzi przez soczewkę, dzięki której skupiane jest na siatkówce. Z upływem czasu soczewka może utracić elastyczność i zdolność do skupiania światła. Może to doprowadzić do niewyraźnego widzenia i konieczności noszenia okularów.

Czym jest chirurgiczna korekcja wzroku (zwana także refrakcyjną wymianą soczewki)?

Refrakcyjna wymiana soczewki (RLE), znana także jako wymiana soczewki przejrzystej na soczewkę wewnątrzgałkową to zabieg chirurgiczny stosowany w celu skorygowania zaburzeń refrakcji wpływających na jakość widzenia, nawet jeśli pacjent nie ma jeszcze zaćmy.

Czy jestem kandydatem do RLE?

Każdy pacjent z zaburzeniami ostrości widzenia może skonsultować ze swoim lekarzem możliwość refrakcyjnej wymiany soczewki. Korzyścią dodatkową związaną z poddaniem się temu zabiegowi jest uniknięcie zabiegu operacji zaćmy w przyszłości. Wynika to z faktu, że RLE jest takim samym zabiegiem jak operacja zaćmy, w trakcie którego soczewka naturalna zostaje zastąpiona sztuczną soczewką wewnątrzgałkową. Podobnie jak w przypadku każdego zabiegu chirurgicznego, z zabiegiem RLE są związane pewne zagrożenia, o których należy porozmawiać z okulistą.

Jakich efektów mogę się spodziewać po RLE

Ostrość i jakość widzenia po operacji oraz dalsza konieczność noszenia okularów zależy w dużej mierze od rodzaju wybranej soczewki. Dlatego tak ważne jest, aby przed operacją porozmawiać z lekarzem o możliwościach jakie dają soczewki wieloogniskowe. Wybór soczewki powinien być dokonany na podstawie aktywności i stylu życia pacjenta oraz jego oczekiwań dotyczących jakości widzenia po zabiegu.

AcrySof? IQ PanOptix? oraz PanOptix? Toric to soczewki wewnątrzgałkowe, które zapewniają lepsze widzenie w trzech odległościach:

  • bliży (40 cm)
  • odległości pośredniej (60 cm)
  • dali

bez konieczności noszenia okularów. Ponieważ soczewki wewnątrzgałkowe AcrySof? IQ PanOptix? i PanOptix? Toric zapewniają ostrość widzenia we wszystkich trzech niezbędnych do normalnego funkcjonowania odległościach, są one często nazywane soczewkami trójogniskowymi.

Dlaczego mój chirurg rekomenduje soczewkę wewnątrzgałkową AcrySof? IQ PanOptix??

Chirurg rekomenduje AcrySof? IQ PanOptix?, ponieważ soczewka ta pozwala wyeliminować noszenie okularów po zabiegu refrakcyjnej wymiany soczewki czy zabiegu usunięcia zaćmy zapewniając dobre widzenie na bliskie, dalekie i pośrednie odległości. Soczewka wewnątrzgałkowa PanOptix? zapewnia komfortowe widzenie w odległościach pośrednich (60 cm) bez użycia okularów. Jak pokazują badania, odległość 60 cm jest naturalną odległością, której używamy do pracy przy komputerze.