Blog

Czym jest chirurgiczna korekcja wzroku?

Oczy odbierają obraz świata, skupiając światło. Światło przedostaje się do oczu przez rogówkę i przechodzi przez soczewkę, dzięki której skupiane jest na siatkówce. Z upływem czasu soczewka może utracić elastyczność i zdolność do skupiania światła. Może to doprowadzić do niewyraźnego widzenia i konieczności noszenia okularów.

Czym jest chirurgiczna korekcja wzroku (zwana także refrakcyjną wymianą soczewki)?

Refrakcyjna wymiana soczewki (RLE), znana także jako wymiana soczewki przejrzystej na soczewkę wewnątrzgałkową to zabieg chirurgiczny stosowany w celu skorygowania zaburzeń refrakcji wpływających na jakość widzenia, nawet jeśli pacjent nie ma jeszcze zaćmy.

Czy jestem kandydatem do RLE?

Każdy pacjent z zaburzeniami ostrości widzenia może skonsultować ze swoim lekarzem możliwość refrakcyjnej wymiany soczewki. Korzyścią dodatkową związaną z poddaniem się temu zabiegowi jest uniknięcie zabiegu operacji zaćmy w przyszłości. Wynika to z faktu, że RLE jest takim samym zabiegiem jak operacja zaćmy, w trakcie którego soczewka naturalna zostaje zastąpiona sztuczną soczewką wewnątrzgałkową. Podobnie jak w przypadku każdego zabiegu chirurgicznego, z zabiegiem RLE są związane pewne zagrożenia, o których należy porozmawiać z okulistą.

Jakich efektów mogę się spodziewać po RLE

Ostrość i jakość widzenia po operacji oraz dalsza konieczność noszenia okularów zależy w dużej mierze od rodzaju wybranej soczewki. Dlatego tak ważne jest, aby przed operacją porozmawiać z lekarzem o możliwościach jakie dają soczewki wieloogniskowe. Wybór soczewki powinien być dokonany na podstawie aktywności i stylu życia pacjenta oraz jego oczekiwań dotyczących jakości widzenia po zabiegu.

AcrySof® IQ PanOptix® oraz PanOptix® Toric to soczewki wewnątrzgałkowe, które zapewniają lepsze widzenie w trzech odległościach:

  • bliży (40 cm)
  • odległości pośredniej (60 cm)
  • dali

bez konieczności noszenia okularów. Ponieważ soczewki wewnątrzgałkowe AcrySof® IQ PanOptix® i PanOptix® Toric zapewniają ostrość widzenia we wszystkich trzech niezbędnych do normalnego funkcjonowania odległościach, są one często nazywane soczewkami trójogniskowymi.

Dlaczego mój chirurg rekomenduje soczewkę wewnątrzgałkową AcrySof® IQ PanOptix®?

Chirurg rekomenduje AcrySof® IQ PanOptix®, ponieważ soczewka ta pozwala wyeliminować noszenie okularów po zabiegu refrakcyjnej wymiany soczewki czy zabiegu usunięcia zaćmy zapewniając dobre widzenie na bliskie, dalekie i pośrednie odległości. Soczewka wewnątrzgałkowa PanOptix® zapewnia komfortowe widzenie w odległościach pośrednich (60 cm) bez użycia okularów. Jak pokazują badania, odległość 60 cm jest naturalną odległością, której używamy do pracy przy komputerze.